Asukastiedotteet

ASUKASKYSELY: Asukkaille tärkeät asiat kunnossa


01.07.2016

 - Asukaskyselyllä mielipiteet ja kehittämistoiveet esiin

- Fuusiovuosi toi Sevakselle opiskelija-asukkaat, jotka mukana kyselyssä

- Uuden yhtiön nimeksi Sevas Kodit Oy

 

Seinäjoen kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Sevas Kodit Oy onnistuu vastaamaan asukkaiden odotuksiin. Asukkaille tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä ovat asunnon kunto, sijainti, asuinmuodon sopivuus ja vuokrataso. Asukaskyselyyn vastanneista 78 % ja Marttilan kortteerin vastaajista 60 % arvioi asumisen nykyisessä asunnossa vastanneen odotuksia. Odotukset ovat ylittyneet 13 prosentilla Sevaksen ja peräti 29 prosentilla opiskelijakotien asukkailla. Kymmenisen prosenttia vastanneista kokee, että asuminen ei ole vastannut odotuksia. Noin puolet Sevas-vastaajista pitää vuokratasoa kohtuullisena ja 11 % edullisena. Marttilan kortteerin vastaajista 58:n mielestä vuokrataso on kohtuullinen ja 22%:n mielestä edullinen.

 

Opiskelijat mukana fuusion myötä

Sevas on teettänyt vastaavat tutkimukset myös vuosina 2010 ja 2014. Marttilan kortteerin opiskelija-asukkaat olivat mukana kyselyssä nyt ensimmäistä kertaa valmisteltaessa yhtiöiden fuusiota 1.7.2016.

Molempien yhtiöiden asukkaiden mielipiteet ja arviot olivat hyvin samansuuntaisia. Asukkaat kokevat myös samanlaiset asiat tärkeiksi ja vähemmän tärkeiksi riippumatta siitä, asuvatpa he opiskelija-asunnoissa tai tavallisissa vuokrakodeissa.

– Aiempiin vuosiin verrattaessa kokonaistyytyväisyys on pysynyt ennallaan ja jopa hieman parantunut. Ne asiat, joita asukkaat pitävät tärkeinä, ovat meillä myös kohtuullisen hyvin kunnossa, Sevas Kodit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Penttilä toteaa.

Tärkeimpiä tyytyväisyystekijöitä Sevas-asukkaiden mielestä ovat asuntokohteen sijainti, asuinmuodon sopivuus omaan elämäntilanteeseen, Sevaksen henkilökunnan palvelun ystävällisyys ja asenne sekä asunnon hakemisen helppous. Asukkaiden arvioissa Sevas ylsi näiden suhteen vähintään keskiarvoon 3,5 asteikolla 1–5. Marttilan kortteerin asukkaat painottivat myös asuntokohteen sijaintia ja kunnallisten palvelujen läheisyyttä sekä asunnon hakemisen helppoutta. Näiden tekijöiden keskiarvo oli 4,0 tai jopa enemmän.

Opiskelijoiden ja opiskelijajärjestö Samon kanssa on käyty monentasoista vuoropuhelua jo runsas vuosi ennen fuusiota. Kyselyn perusteella opiskelijat ovat ottaneet uudistuksen hyvin vastaan, ja he ovat olleet tyytyväisiä asumista koskevaan tiedottamiseen.

– Opiskelija-asukkaat saavat uuden yhtiön 11-jäseniseen hallitukseen oman edustajan kahden vuokra-asukasedustajan lisäksi. Tarjoamme myös mahdollisuuden aktiiviseen asukasdemokratiatoimintaan. Siinä opiskelijat ovat hieman muita asukkaita aktiivisempia, mutta kysely osoittaa, että asukkaat eivät pidä asukastoimintaa erityisen tärkeänä asiana.

 

Viihtyvyys kaikkien asia

Selvästi parantamisen varaa asukkaiden mielestä on Sevaksen käyttämien huoltoyhtiöiden huoltokutsujen vasteajoissa sekä pihojen ja ulkoalueiden hoidossa.

– Tämä palaute on meille tärkeää. Käymme saadut palautteet ja parannustarpeet läpi huoltoyhtiöiden kanssa. Olemme myös juuri uudistaneet huoltotoimien pisteytysjärjestelmämme osana laadunhallintaohjelmaa, Jukka Penttilä sanoo.

Viihtyvyys on monen tekijän summa. Kyselyn vastausten perusteella asukkaita harmittaa se, että osa asukkaista ei ota naapureita huomioon. Äänekäs elämä häiritsee lähinaapureita. Epäsiisteys ja yhteisten alueiden roskaaminen harmittaa myös.

– Voisimme lisätä siivouskertojen määrää asuntokohteissa, mutta tämä lisäkustannus nostaisi vuokrahintoja. Meidän toimintamme perustuu voittoa tavoittelemattomaan, omakustannusperusteiseen hinnoitteluun, ja pidämme kiinni kohtuuhintaisesta vuokratasosta.

 

Strategisia linjauksia

Marttilan kortteerin sulautuminen Sevakseen 1.7.2017 merkitsee yhtiön strategian päivittämistä ja linjausten tarkistamista vuoteen 2040 saakka. Pitkän aikavälin strategialinjauksissa on keskeistä kiinteistökannan salkuttaminen ja kehittäminen sekä kannattavuus ja rahoitusrakenteen uudistaminen. Lisäksi otetaan huomioon kaupungin keskustan kehittyminen ja kaupungin tavoitteet yhtiön omistajana. Energiatehokkuuden näkökulma on mukana kaikilla toiminnan tasoilla.

Uuden yhtiön nimeksi on päätetty rekisteröidä Sevas Kodit Oy. Asuntotarjonta profiloidaan eri asukasryhmien näkökulmasta viiteen asuntoryhmään: Vuokrakodit, Seniorikodit, Opiskelijakodit, Nuorten kodit ja Erityiskodit.

 

Asukastyytyväisyyskyselyn toteutti huhtikuussa 2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulun Markkinatutkimuspalvelut. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Sevas Oy:n (2565 asuntoa) ja Kiinteistö Oy Marttilan kortteerin vuokralaiset (611). Kyselyyn vastasi 636 Sevas-asukasta ja 101 opiskelija-asukasta.


Takaisin uutisiin


 

 

Me palvelemme

Avoinna arkisin klo 9.30–15.30

 

VUOKRAKODIT JA SENIORIKODIT

06 420 3311

OPISKELIJAKODIT JA NUORTEN KODIT 

06 420 3366

VUOKRANMAKSUASIAT

06 420 3355

KIINTEISTÖHALLINTO

06 420 3333

 

KÄYNTIOSOITE:

Matti Visannin kuja 10

60100 SEINÄJOKI