Sevas » Sevas Kodit Oy – Asuminen » Asumisen hyvittäminen

Asumisen hyvittäminen

PITKÄAIKAISEN ASUMISEN HYVITTÄMINEN

Sevas Kodit Oy hyvittää asukkaitaan pitkäaikaisesta asumisesta samassa Sevas-kodissa.

Sevas Kodit Oy hyvittää niitä Sevas Kodit Oy:n pitkäaikaisia asukkaita, jotka sen lisäksi, että ovat asuneet pitkään samassa Sevas Kodit Oy:n asunnossa, ovat myös hoitaneet moitteitta velvoitteensa vuokranantajaa kohtaan sekä olleet esimerkkinä muille asukkaille vuokrataloyhteisössämme.

Kun olet asunut yhtäjaksoisesti samassa
Sevas Kodit Oy:n asunnossa yli 15 vuotta,
olet oikeutettu hyvitykseen.

Vuonna 2017 hyvitykseen ovat oikeutettuja ne asukkaat, joiden vuokrasopimus on tehty vuonna 2002 tai sitä ennen samaan asuntoon, jossa he nyt asuvat.

Vuonna 2018 hyvitykseen oikeutettuja ovat ne asukkaat, joiden vuokrasopimus on tehty vuonna 2003. Tästä eteenpäin hyvitysjärjestelmä etenee samalla periaatteella vuosittain.

Hyvityksen perusteet

 • Asumisen on pitänyt olla pääosin moitteetonta.
 • Häiriökirjeen lähettämiseen johtaneita käytösrikkomuksia ei saa olla viimeisen vuoden ajalta. Koko asumisajalta niitä saa olla korkeintaan kaksi kappaletta.
 • Kirjallisen perintäkirjeen lähettämiseen johtaneita vuokranmaksun viivästymisiä ei saa olla viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta yhtään kappaletta.
 • Vuokranmaksujen täytyy olla ajan tasalla hyvityshetkellä.
 • Asunnon kunto voidaan tarkastaa ennen hyvitystä. Tällöin asunnon on oltava sellaisessa kunnossa, että esimerkiksi vakuusraha voidaan palauttaa.
 • Normaali asumiseen kuuluva kuluminen sallitaan.

Hyvitystavat

Asukas voi valita hyvityksen seuraavista vaihtoehdoista:

 1. yhden kuukauden (1 kk) vuokrahyvitys
 2. vuokravakuuden palauttaminen
 3. huoneiston suursiivous
1. Vuokrahyvitys

Hyvityksen vaikutuksesta asumistuen määrään on asukkaan itse sovittava asumistuen maksajan kanssa.

2. Vuokravakuuden palauttaminen

Mikäli vuokravakuus on suoritettu rahana, takuuraha palautetaan rahavakuuden suorittajalle. Mikäli asukkaalla on henkilötakaus, takausvastuu palautetaan henkilötakaajalle. Jos vuokravakuutena on sosiaalitoimen tms. tahon sitoumus, vakuus palautetaan sitoumuksen antajalle.

3. Suursiivous

Siivousajankohdasta ja -tavasta on sovittava asuntokohteen teknisen isännöitsijän kanssa.

Hyvityksen hakeminen

Hyvittäminen tapahtuu aina asukkaan tekemän hakemuksen perusteella. Hakemuslomake on saatavissa Sevas Kodit Oy:n toimistolta ja oheisesta linkistä.

Lataa tästä:

Koska vuonna 2017 hyvittämiseen on oikeutettu vuokrasuhteita useamman vuoden ajalta, käytännön järjestelyjä joudutaan jaksottamaan seuraavasti:

 • Vuonna 1995 ja sitä ennen solmittujen vuokrasuhteiden hakemukset tulee jättää 30.11.2017 mennessä ja ne käsitellään 31.12.2017 mennessä.
 • Vuonna 1996 – 1999 solmittujen vuokrasuhteiden hakemukset tulee jättää 31.12.2017 mennessä ja ne käsitellään 31.1.2018 mennessä.
 • Vuonna 2000 – 2001 solmittujen vuokrasuhteiden hakemukset tulee jättää 31.1.2018 mennessä ja ne käsitellään 31.3.2018 mennessä.
 • Vuonna 2002 solmittujen vuokrasuhteiden hakemukset tulee jättää 28.2.2018 mennessä ja ne käsitellään 30.5.2018 mennessä.
 • Vuonna 2018 palkitsemiseen ovat oikeutettuja vuonna 2003 solmitut vuokrasuhteet.
 • Näistä hakemukset tulee jättää 30.11.2018 mennessä, ja ne käsitellään 31.12.2018 mennessä.

Vuonna 2019 ja siitä eteenpäin hyvittämiseen oikeutettujen vuokrasuhteiden hakemukset tulee jättää vuosittain 30.11 mennessä ja ne käsitellään 31.12. mennessä.

Hyvittämiseen oikeutetut saavat päätöksestä henkilökohtaisesti kirjallisen viestin.

Hyvitysjärjestelmän voimassaolo

Asukkaiden hyvitysjärjestelmä on voimassa 1.11.2017 alkaen. Nämä säännöt on hyväksytty Sevas Kodit Oy:n hallituksen kokouksessa 16.5.2017.