Sevas » Sevas Kodit Oy – Asuminen » Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Nämä Sevas-kotien järjestyssäännöt on hyväksytty asukkaiden asumisviihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi.

Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

Asukkaita velvoittavat lisäksi vuokrasopimus, järjestyslaki sekä yleiset lait ja asetukset.

Yhteiset tilat

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Metelöinti, turha oleskelu ja tupakointi on kielletty yhteisissä tiloissa.

Yhteisten pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen käyttäjien on siistittävä tilat jäljiltään. Tilat tulee varata varauslistaa käyttäen ja varauslistaan tulee merkitä myös mahdolliset peruutukset.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoyhtiölle tai yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisen niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Liikennekelvottomat ajoneuvot poistetaan ajoneuvon haltijan kustannuksella. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti kello 22.00–7.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistöhuoltoyhtiölle tai yhtiön edustajalle.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Muuttoilmoitus

Lain mukaan huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava maistraattiin sekä yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi myös yhtiön edustajalle.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla.

Sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Järjestyssäännöt