Sevas » Nuorten kodit – Ensimmäiseen kotiin » Nuorten kodit – Hakeminen » Nuorten kodit – Sähköinen nuorisoasuntohakemus

Täytä sähköinen nuorisoasuntohakemus

Hakijan tiedot


Tieto/tarjous asunnosta lähetetään ensisijaisesti sähköpostiin.

Muun oppilaitoksen ed. kohdassa valinneet: Ilmoita ao. kohdassa myös oppilaitos.
- Ei-opiskelijat merkitsevät arvon/ammatin ja mahdollisen työpaikan.
- Ammattikorkeakoulun opiskelijat merkitsevät ensin koulutusyksikön (+mahdollisen toimipisteen) ja Sedun opiskelijat merkitsevät opetuspisteen (=osoitteen) ennen koulutusohjelmaa.



Jos tuloja ei ole, kirjoita "Ei tiedossa"
Opiskelijat merkitsevät vain ansiotulot (ei esim. opintotukea), jotka pysyvät myös opiskelun aikana. - Nuorisoas. tai muuta tilapäisas. hakevan on lähetettävä postitse/faksattava palkkatodistus, kopio viimeisimmästä tilinauhasta tmv.


Jos varallisuutta ei ole, kirjoita "Ei tiedossa"
Omaisuuden käypä arvo. Liitteeksi myös verotustodistus. Lähetä kopio postitse/faksaa. - Opiskelija-as. tai kesäas. hakijan EI tarvitse läh. liitettä.

Mukana muuttavan puolison tiedot



Jos tuloja ei ole, kirjoita "Ei tiedossa"
Opiskelijat merkitsevät vain ansiotulot (ei esim. opintotukea), jotka pysyvät myös opiskelun aikana. - Nuorisoas. tai muuta tilapäisas. hakevan on lähetettävä postitse/faksattava palkkatodistus, kopio viimeisimmästä tilinauhasta tmv.


Jos varallisuutta ei ole, kirjoita "Ei tiedossa"
Omaisuuden käypä arvo. Liitteeksi myös verotustodistus. Lähetä kopio postitse/faksaa. - Opiskelija-as. tai kesäas. hakijan EI tarvitse läh. liitettä.

Mukana muuttavat lapset

Asunnon tiedot


Asuntotyyppi toivomukset


Asun Seinäjoella, mutta tarvitsen uuden/toisen asunnon (alla tilaa selvitykselle)Muu peruste (alla tilaa selvitykselle)Ei erityisperusteita
ERITYISIÄ ASUNNON TARPEEN SYITÄ ON TODISTETTAVA LIITTEELLÄ OIKEAKSI. - Lähetä asuntohakemuksen liitteeksi lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus, jos perusteena esim. allergiat/astma. - Kopio vuokranantajan tekemästä irtisanomisesta jne.


MUIHIN TOIVEISIIN voi merkitä esim:
- Vuokran maksimimäärä (varsinkin yksiöiden vuokrat vaihtelevat suuresti).
- Vapaaehtoinen tieto: Huoltajan / tukihenkilön / ystävän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

VAKUUTAN ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI.


OppilaaksihyväksymisilmoitusOpiskelutodistusPalkkatod. tai vastaavaVerotustodistusMuu liite
Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia