Sevas » Opiskelijakodit – Oma opiskelijaboksi » Opiskelijakodit – Hakeminen

Tietoa asunnon hakemisesta

Asunnon hakeminen

Seinäjoen opiskelijakoteja voivat hakea Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijat sekä Seinäjoelle työharjoitteluun tulevat opiskelijat.

Voimme vuokrata asuntoja myös muille hakijoille, mikäli asuntoja on jäämässä tyhjilleen. Tällöin teemme vain määräaikaisia sopimuksia, jotka ovat voimassa enintään vuoden ja päättyvät viimeistään 31.8. Kesäisin on yleensä tarjolla runsaasti asuntoja 1–5 kuukaudeksi. Hae kesäasuntoa ao. opiskelijakotihakemuksella. Täytä hakemus soveltuvin osin.

Asunnot vuokrataan aina täysiksi kuukausiksi.

Asuntoa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Muista lähettää erikseen hakemukseen tarvittavat liitteet.

SIIRRY SÄHKÖISEEN OPISKELIJAKOTIHAKEMUKSEEN

Asuntohakemuksessa kysytään tulo- ja varallisuustiedot Aravalain mukaisesti. Kentät ovat pakollisia. Jos tuloja/varallisuutta ei ole, kirjoita kenttiin 0 (=nolla). Tulotietoihin/kuukausitulot merkitään pysyvät kuukausitulot opiskelun aikana. Opintotukea ei merkitä tulotietoihin.
Hakemuksen jättöhetken tuloja, mutta opiskelun alkaessa päättyviä tuloja ei tarvitse merkitä.

Jos hakemuksen lähettäminen ei onnistu sähköisesti, voit käyttää myös paperista lomaketta.

Opiskelijakotihakemus (pdf)

Jos haluat myöhemmin lisätä tai muuttaa tietoja lähettämääsi asuntohakemukseen, älä lähetä uutta hakemusta, vaan ilmoita muutokset puhelimitse 06 420 3366 tai sähköpostitse opi@sevas.fi

Lähetä paperinen hakulomake ja tarvittavat liitteet joko postitse osoitteeseen Sevas Oy, Opiskelijakodit, Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki tai skannattuna (pdf- tai jpg-tiedostona) sähköpostin liitteenä osoitteeseen opi@sevas.fi

Hakemuksen liitteet opiskelijakodin hakijoille:

 • aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta
 • opintonsa jo aloittaneelta (max 1 kk vanha) opiskelutodistus, jossa ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • työharjoitteluun tulevalta todistus työharjoittelusta (alkamis- ja loppumispäivä)
 • huoltajan suostumus, jos hakija on alle 18-vuotias opiskelija (lomake alempana tällä sivulla)
 • muu liite, jos asunnontarvetta perustellaan erityisellä muulla syyllä. Esimerkiksi astmasta tai allergiasta tai muusta vastaavasta syystä on oltava lääkärintodistus, jos nykyisestä asunnosta pitää muuttaa pois. Toimita selvitys syystä ja/tai kopio vuokranantajan irtisanomisesta.
 • opiskelija-asunnon hakijan tai hänen puolisonsa ei tarvitse lähettää tulo- ja verotodistuksiaan.

Kesäasunnon tai muun tilapäisen (tarve 1–4 kk) asunnonhakijoiden EI tarvitse liittää hakemukseen liitteitä, elleivät erityisperusteet tai muu peruste sitä edellytä.

Hakemuksen liitteet pidempiaikaisen (yli 4 kk) asunnon hakijoille:

 • työssäkäyvältä palkkatodistus tai kopio tilinauhasta
 • työttömältä todistus päivärahoista tmv.
 • verotustodistus
 • selvitys varallisuudesta: käypä arvo, jos omistat kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta
 • muu liite, jos perustelet asunnontarvetta erityisellä muulla syyllä

Tarkistamme hakijoiden luottotiedot. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä. Hakijana annat suostumuksesi siihen, että luottotietosi tarkistetaan ja sitoudut antamaan oikeat tiedot.

Vakuusmaksu

Vuokralaiseksi hyväksytyn on maksettava ilmoituskirjeen mukana olevalla valmiiksi painetulla pankkisiirtolomakkeella vakuusmaksu. Vakuusmaksun pitää olla maksettu, ennen kuin voimme luovuttaa asunnon avainta.

Mikäli vuokralaiseksi hyväksytty ei voi maksaa rahavakuutta, ota yhteys asuntotoimistoon.
Rahavakuuden vaihtoehtona opiskelija-asunnoissa on KELAn harkinnanvarainen maksusitoumus, josta asuntotoimiston on annettava ensin vuokralaiseksi hyväksytylle ohje maksusitoumuksen määrästä (ei kuin rahavakuuksien määrä).

Vakuusmaksu on yksiöissä ja soluasunnoissa 400 euroa ja perheasunnoissa 600 euroa. Vakuusmaksu ei ole vuokraennakkoa. Se palautetaan asukkaalle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokralaisella ei ole vuokravelkaa ja asunto on kunnossa sekä siivottu. Vuokravakuutta ei voida käyttää vuokranmaksuun myöskään vuokrasuhteen päättyessä.

Huoltajan suostumus

Asuminen Sevaksen opiskelija-asunnoissa on normaalia vuokra-asumista, joten emme voi erityisesti valvoa asukkaiden asumista (vrt. asuntolassa asuminen). Tästä syystä yksin asuminen vaatii alle 18-vuotiaalta hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja opiskelijan omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa tämä huomioon allekirjoittaessaan huoltajan suostumuksen asunnon hakemiselle.

Huoltajan suostumuslomake (pdf)

Tarkistamme huoltajan luottotiedot. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä.

Lähetä asuntohakemuksen liitteet joko sähköpostitse opi@sevas.fi tai postitse osoitteeseen Sevas Oy, Opiskelijakodit, Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki.

Peruutamme asuntohakemuksen, mikäli et tarvitsekaan asuntoa meiltä. Asuntojen jonotus nopeutuu, kun tarjoamme asuntojamme niitä vain todella tarvitseville.

Hakuaika

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Asuntoihin on voimassa jatkuva haku. Käsittelemme hakemuksia viikoittain, koska asuntoja vapautuu joka kuukausi ympäri vuoden.

Kesällä opiskelija-asuntojen kysyntä on suurimmillaan alkusyksystä vapautuviin asuntoihin. Opintonsa aloittavat ovat etusijalla valitessamme asukkaita elo- ja syyskuussa vapautuviin asuntoihin.

Asuntohakemus on voimassa kolme (3) kuukautta. Voit uudistaa hakemuksesi soittamalla Sevakseen, p. 06 420 3366 tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse .

Asukasvalinta

Syötämme hakemukset asukasvalintaohjelmaan, joka asettaa hakijat pistejärjestykseen mm. kotipaikan sijainnin perusteella (mitä pidempi matka Seinäjoelle, sitä helpommin asunnon saa). Perheasuntoja jaettaessa lapsiperheet ovat etusijalla.

Ilmoitamme asukasvalinnasta vain asunnon saaneille pääasiassa kuukautta ennen vuokrasopimuksen alkamista. Jonotussijoituksesta emme lähetä tietoa. Hakuaikojen ulkopuolella teemme asukasvalintoja viikoittain sitä mukaa kun asuntoja vapautuu.

Vuokrasopimuksen solmiminen ja kesto

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun asunnon vakuusmaksu on maksettu. Vuokrasopimus on sitova. Mikäli olet allekirjoittanut ja palauttanut sopimuksen vuokranantajalle ja et aiokaan muuttaa asuntoon, pitää sopimus huoneenvuokralain mukaan irtisanoa kirjallisesti. Vuokralaisen irtisanoessa asunnon irtisanomisaika on kalenterikuukausi.

Vuokrasopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi, joten asuminen on varmistettu koko opiskelun ajaksi. Lisäksi päätoimiset Seinäjoella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijat voivat asua asunnoissa vielä yhden (1) vuoden valmistumisen jälkeen.

Opiskelija-asuintaloissa sijaitseviin ei-opiskelijoiden asuntoihin tehtävät vuokrasopimukset ovat määräaikaisia.

Vuokraa maksetaan ympäri vuoden, myös kesän ajalta.

Vuokra määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti, eli saamiemme vuokratulojen on katettava kiiinteistönhoitoon liittyvät menot. Vuokraan sisältyvät sähkö- ja vesimaksut sekä internet-yhteys.

Tutustu vuokrasopimusehtoihin (pdf)

Asunnon vaihtaminen

Otamme huomioon opiskelijoiden muuttuvat tarpeet opintojen aikana. Esimerkiksi vaihto soluasunnosta yksiöön tai perheasuntoon ja päinvastoin on mahdollista sisäisen jonotuksen perusteella.