Sevas » Opiskelijakodit – Oma opiskelijaboksi » Opiskelijakodit – Hakeminen

Tietoa asunnon hakemisesta

Asunnon hakeminen

Seinäjoen opiskelijakoteja voivat hakea Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijat sekä Seinäjoelle työharjoitteluun tulevat opiskelijat.

Voimme vuokrata asuntoja myös muille hakijoille, mikäli asuntoja on jäämässä tyhjilleen. Tällöin teemme vain määräaikaisia sopimuksia, jotka ovat voimassa enintään vuoden ja päättyvät viimeistään 31.8. Kesäisin on yleensä tarjolla runsaasti asuntoja 1–5 kuukaudeksi. Hae kesäasuntoa ao. opiskelijakotihakemuksella. Täytä hakemus soveltuvin osin.

Asunnot vuokrataan aina täysiksi kuukausiksi.

Asuntoa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Muista lähettää erikseen hakemukseen tarvittavat liitteet.

SIIRRY SÄHKÖISEEN OPISKELIJAKOTIHAKEMUKSEEN

Asuntohakemuksessa kysytään tulo- ja varallisuustiedot Aravalain mukaisesti. Kentät ovat pakollisia. Jos tuloja/varallisuutta ei ole, kirjoita kenttiin 0 (=nolla). Tulotietoihin/kuukausitulot merkitään pysyvät kuukausitulot opiskelun aikana. Opintotukea ei merkitä tulotietoihin.
Hakemuksen jättöhetken tuloja, mutta opiskelun alkaessa päättyviä tuloja ei tarvitse merkitä.

Jos haluat myöhemmin lisätä tai muuttaa tietoja lähettämääsi asuntohakemukseen, älä lähetä uutta hakemusta, vaan ilmoita muutokset puhelimitse 06 420 3366 tai sähköpostitse opi@sevas.fi

Lähetä tarvittavat liitteet sähköpostin liitteenä osoitteeseen vuokraus@sevas.fi
suojatulla sähköpostilla: Lähetä Turvaposti -palvelulla liitteitä asuntohakemukseen
tai postitse osoitteeseen Sevas Kodit Oy, Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki

Hakemuksen liitteet opiskelijakodin hakijoille:

  • aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta
  • opintonsa jo aloittaneelta (max 1 kk vanha) opiskelutodistus, jossa ilmenee arvioitu valmistumisaika
  • työharjoitteluun tulevalta todistus työharjoittelusta (alkamis- ja loppumispäivä)
  • huoltajan suostumus, jos hakija on alle 18-vuotias opiskelija (lomake alempana tällä sivulla)
  • muu liite, jos asunnontarvetta perustellaan erityisellä muulla syyllä. Esimerkiksi astmasta tai allergiasta tai muusta vastaavasta syystä on oltava lääkärintodistus, jos nykyisestä asunnosta pitää muuttaa pois. Toimita selvitys syystä ja/tai kopio vuokranantajan irtisanomisesta.
  • opiskelija-asunnon hakijan tai hänen puolisonsa ei tarvitse lähettää tulo- ja verotodistuksiaan.

Kesäasunnon tai muun tilapäisen (tarve 1–4 kk) asunnonhakijoiden EI tarvitse liittää hakemukseen liitteitä, elleivät erityisperusteet tai muu peruste sitä edellytä.

Tarkistamme hakijoiden luottotiedot. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä. Hakijana annat suostumuksesi siihen, että luottotietosi tarkistetaan ja sitoudut antamaan oikeat tiedot.

Vakuusmaksu

Vuokralaiseksi hyväksytyn on maksettava ilmoituskirjeen mukana olevalla valmiiksi painetulla pankkisiirtolomakkeella vakuusmaksu. Vakuusmaksun pitää olla maksettu, ennen kuin voimme luovuttaa asunnon avainta.

Mikäli vuokralaiseksi hyväksytty ei voi maksaa rahavakuutta, ota yhteys toimistoomme.
Rahavakuuden vaihtoehtona opiskelija-asunnoissa on KELAn harkinnanvarainen maksusitoumus, josta Sevas Kodit antaa ensin vuokralaiseksi hyväksytylle ohje maksusitoumuksen määrästä (ei kuin rahavakuuksien määrä).

Vakuusmaksu on yksiöissä ja soluasunnoissa 400 euroa ja perheasunnoissa 600 euroa. Vakuusmaksu ei ole vuokraennakkoa. Se palautetaan asukkaalle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokralaisella ei ole vuokravelkaa ja asunto on kunnossa sekä siivottu. Vuokravakuutta ei voida käyttää vuokranmaksuun myöskään vuokrasuhteen päättyessä.

Huoltajan suostumus

Asuminen Sevaksen opiskelija-asunnoissa on normaalia vuokra-asumista, joten emme voi erityisesti valvoa asukkaiden asumista (vrt. asuntolassa asuminen). Tästä syystä yksin asuminen vaatii alle 18-vuotiaalta hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja opiskelijan omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa tämä huomioon allekirjoittaessaan huoltajan suostumuksen asunnon hakemiselle.

Huoltajan suostumuslomake

Tarkistamme huoltajan luottotiedot. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä.

Lähetä asuntohakemuksen liitteet joko sähköpostitse vuokraus@sevas.fi tai postitse osoitteeseen Sevas Kodit Oy, Opiskelijakodit, Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki.

Peruutamme asuntohakemuksen, mikäli et tarvitsekaan asuntoa meiltä. Asuntojen jonotus nopeutuu, kun tarjoamme asuntojamme niitä vain todella tarvitseville.

Hakuaika

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Asuntoihin on voimassa jatkuva haku. Käsittelemme hakemuksia koko ajan, koska asuntoja vapautuu joka kuukausi ympäri vuoden.

Kesällä opiskelija-asuntojen kysyntä on suurimmillaan alkusyksystä vapautuviin asuntoihin. Opintonsa aloittavat ovat etusijalla valitessamme asukkaita elo- ja syyskuussa vapautuviin asuntoihin.

Asuntohakemus on voimassa kolme (3) kuukautta. Voit uudistaa hakemuksesi soittamalla Sevakseen, p. 06 420 3311 tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse .

Asukasvalinta

Asukasvalintaohjelmamme asettaa hakijat pistejärjestykseen mm. kotipaikan sijainnin perusteella. Perheasuntoihin lapsiperheet ovat etusijalla.

Lähetämme asuntotarjoukset pääsääntöisesti sähköpostiin. Jonotussijoituksesta emme lähetä tietoa.

Vuokrasopimuksen solmiminen ja kesto

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun asunnon vakuusmaksu on maksettu. Vuokrasopimus on sitova. Mikäli olet allekirjoittanut ja palauttanut sopimuksen vuokranantajalle ja et aiokaan muuttaa asuntoon, pitää sopimus huoneenvuokralain mukaan irtisanoa kirjallisesti. Vuokralaisen irtisanoessa asunnon irtisanomisaika on kalenterikuukausi.

Vuokrasopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi, joten asuminen on varmistettu koko opiskelun ajaksi. Lisäksi päätoimiset Seinäjoella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijat voivat asua asunnoissa vielä yhden (1) vuoden valmistumisen jälkeen.

Opiskelija-asuintaloissa sijaitseviin ei-opiskelijoiden asuntoihin tehtävät vuokrasopimukset ovat määräaikaisia.

Vuokraa maksetaan ympäri vuoden, myös kesän ajalta.

Vuokraan sisältyvät sähkö- ja vesimaksut sekä internet-yhteys.

Tutustu vuokrasopimusehtoihin (pdf)

Asunnon vaihtaminen

Mikäli asuntotarpeesi muuttuvat opintojen aikana, jätä asuntohakemus.