Sevaksen asuinkohteiden Kototie 6 ja Risuviita 6 asukkaat kutsuttiin viime syksynä illanviettoon Toimintojen Talolle. Illan aikana asukkaat saivat ideoida asuintalonsa yhteisten tilojen käyttöä ja yhteistä toimintaa. Ideoita syntyi, ja Yhteinen keittiö -hanke sai samalla mukavan alkusysäyksen.

Yhteistyötä Sevaksen asukkaiden kanssa ovat tehneet hanketyöntekijä Tiina Lenkkerin ohella SeAMKin sosionomiopiskelijat.

Talven aikana talojen kerhotiloja on muokattu vastaamaan asukkaiden toiveita opiskelijoiden ennakoivan kehittämisen kurssin ja palvelumuotoilun oppien avulla. Hankkeeseen on saatu lisävahvistukseksi sosionomiopiskelija Jenni Lampi. Hän suunnittelee ja toteuttaa kevään ja alkukesän aikana projektin, jonka tavoitteena on juurruttaa mielekäs yhteisöllinen toiminta osaksi asukkaiden elämää.

Sevasmaailma - Jenni Lampi ja Tiina Lenkkeri juttelevat

Jenni Lampi ja Tiina Lenkkeri ovat tehneet hyvää yhteistyötä Sevaksen asukkaiden kanssa.

Ideat jalostuvat eläväksi elämäksi

Hankkeeseen osallistuneet asuinkohteet ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten omaan elämään voi saada uutta sisältöä osallistumalla yhteiseen toimintaan.
Joissakin asuinkohteissa asukkaat haluavat järjestää toimintaa itse. Kototie 6:n asukkaat ovat kokoontuneet jutustelemaan ja tutustumaan toisiinsa leppoisissa tunnelmissa. Kototiellä on myös innostuttu laatimaan pelisääntöjä yhteistilojen käytölle.

Idealistalla on muun muassa käsitöiden tekemistä ja peli-iltoja. Ajatuksena on myös tilojen käyttömahdollisuus esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämiseen.

– Jatkamme kehittelyä ja toiminnan järjestämistä, Tiina Lenkkeri kertoo.

Oma yhteisö tuo turvaa ja ajankulua

Kototie 26:ssa kerhotiloja on muokattu seniori-ikäisten asukkaiden toiveiden mukaisiksi. Liian matalat sohvat vietiin pois ja korvattiin käytännöllisemmillä kalusteilla. Seiniä on maalattu ja tiloja sisustettu viihtyisämmiksi.
Alkuun lähdettiin tutustumishengessä.

– Keitimme kahvit ja asukkaat pohtivat yhteistuumin tilojen käyttöä ja yhteistä toimintaa. Naapureiden tunteminen voi olla käytännössä jopa turvallisuuskysymys. Tuttujen kesken voi sekä kysyä että tarjota naapuriapua tarpeen tullen. Turvallisuutta lisää sekin, että toimintaa suunnitellaan omaan taloon. Ei tarvitse lähteä liikkeelle talven liukkailla eikä syksyn pimeillä.

Ikääntyneet asukkaat toivovat, että toimintaa järjestettäisiin päiväsaikaan. Asukkaat toivovat päiviensä iloksi muun muassa jumppaa, laulutuokioita, lehtien lukemista, grillaamista ja ihan vain kahvitteluseuraa. Isovanhemmatkin saattavat kokoontua lastenlapsineen joskus yhteiseen seuranpitoon.

Asukkaat suhtautuvat innostuneesti yhteisen toiminnan kehittämiseen, vaikka toivovatkin ainakin aluksi ulkopuolista koollekutsujaa, Tiina Lenkkeri kertoo.

Tämä on vasta alkua

Seinäjokelaisilla asukkailla yhteinen keittiö -hanke merkitsee ainutlaatuista mahdollisuutta vaikuttaa ja toimia aktiivisesti omissa asuinympäristöissään. Suomen hallituksen kaksivuotisessa (2017-18) kärkihankkeessa on mukana kuusi paikkakuntaa, Lahti, Porvoo, Seinäjoki, Tampere ja Vihti.

Yhteinen keittiö -hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen. Toiminnan tavoitteena on myös edistää terveitä elintapoja ja arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä.
Kasperissa sijaitseva Toimintojen Talo toimii hankkeen pilottikeittiönä. Toimintamallia aiotaan levittää ja juurruttaa koko maahan.

Seinäjoella seuraavat askelmat ovat jo selvillä. Opiskelijat ovat selvittäneet, että Risuviita 6:n asukkaita innostavat ainakin kutominen, lautapeli-illat, saunaillat, lasten diskot ja lapsiperheiden yhdessäolo aamupäivisin. Tiina Lenkkeri ja Jenni Lampi kävivät suunnittelemassa Risuviidan kerhotiloihin asukasiltaa. Kahvitteluhetki on hyvä syy kokoontua ja ideoida vaikka yhteistä kesäpäivän viettoa.

Teksti ja kuvat: Iina Åman