Sevas Kodit on rakennuttanut Kivistön kaupunginosaan Risu­viitaan asuinkohteen, jossa on 36 eri kokoista huoneistoa Sevaksen asukkaille. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon tarpeisiin on rakennettu samaan yhteyteen yhdeksän asuntoa autismikirjon henkilöille sekä työskentelytilat Eskoon henkilökunnalle.

Risuviidan upouudessa asuinkohteessa on tarjolla modernia asumisen laatua. Suunnittelussa on painotettu koko rakennuskohteen esteettömyyttä. Tämän vuoksi kaikki huoneistot soveltuvat esimerkiksi seniori-ikäisille ja esteetöntä asumista toivoville asukkaille.

– Risuviita on todella laadukas asuinkohde, kiinteistöpäällikkö Ville Viitala toteaa.

– Tiloissa on väljyyttä. Lattioissa, seinissä ja parvekkeissa on miellyttäviä puupintoja. Puolilämpimille lasitetuille parvekkeille johtavat tukevat liukulasiovet, ja huoneistojen isot ikkunat tuovat luonnonvaloa sisätiloihin. Myös huoneistoissa on liukuovia.

Asumisen viihtyisyyttä lisää sijainti Rastipuistoon rajautuvalla aurinkoisella tontilla. Alueen asukkailla on erinomaiset kevyen liikenteen yhteydet sekä kaupungin keskustan että Kasperin suuntaan. Kasperin palvelut sijaitsevat vain noin 400 metrin päässä.

Risuviita 6 valmistuu elokuun lopussa. Asukasvalinta tehdään kesän aikana, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen kotiinsa syyskuun alussa.

Voittoisaa esteetöntä arkkitehtuuria

Suomessa arvioidaan olevan autismikirjon henkilöitä noin 55 000 eli 1 % väestöstä. Tarkoituksenmukaiset tilat, ympäristöt ja itsenäistä asumista tukevat esteettömät ja tekniset ratkaisut parantavat merkittävästi autismikirjon henkilöiden elämänlaatua ja osallisuutta yhteiskunnan toiminnoissa.

ARAssa syntyi ajatus suunnittelu­kilpailun järjestämisestä ­toimivien asumisratkaisujen kehittämiseksi autismikirjon henkilöille. Asian valmisteluun osallistuivat ARA, ympäristöministeriö, Kehitysvammaliiton henkilöstöä, autismin asiantuntijoita sekä autismikirjon henkilöitä ja heidän läheisiään. Kilpailu päätettiin toteuttaa Kotkassa ja Seinäjoella kaupunkien osoittamille tonteille.

Seinäjoella kilpailun järjestivät ­Sevas Kodit Oy, ARA, YM, Kehitysvammaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, SAFA sekä Seinäjoen kaupunki. Kutsu­kilpailun voitti Lassila Hirvilammi Arkkitehdit (nyk. OOPEAA).

Autismikirjon asukkaiden ja henkilökunnan tilojen suunnittelussa painottuvat tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Kohderyhmän erityistarpeet oli huomioitava teknisten ratkaisujen, pintamateriaalien, värien ja kulkureittien suunnittelussa.

Hanke toteutettiin ARAn myöntämän investointiavustuksen ja korko­tukirahoituksen avulla. ARA edellyttää yleisesti, että tuettavat asunnot ovat asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia, asuinympäristöltään toimivia sekä uudisrakentamis-, ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia.

RISUVIITA 6

  • 36 vuokra-asuntoa + 38 autopaikkaa
  • 9 asumisyksikköasuntoa + 8 autopaikkaa
  • Asumisyksikön toimisto- ja henkilökuntatiloja

Vuokra-asunnot

  • 22 kpl 1h+tk/k 37,0–46 m2
  • 8 kpl 2h+tk/k 46,0–53,5 m2
  • 5 kpl 3h+k 62,5–66,0 m2
  • 1 kpl 4h+k 76,0 m2
Sevasmaailma - AsemakuvaRisuviidan kiinteistöstä

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon tarpeisiin on rakennettu samaan yhteyteen yhdeksän asuntoa autismi­kirjon henkilöille sekä työskentely­tilat Eskoon henkilökunnalle.

Autismikirjoon liittyy aistiherkkyyttä

Autismikirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten ihminen aistii ja kokee ympäröivän maailman ja miten hän viestii ja on vuoro-vaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Autismikirjon henkilöillä voi olla aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä. He -voivat olla esimerkiksi yli- tai aliherkkiä äänille, valolle, väreille, kosketukselle, hajuille ja mauille. Autismikirjon henkilöitä yhdistää erityinen stressiherkkyys ja yleisesti myös halu pitäytyä tarkoissa rutiineissa ja säännöissä.

Monilla autismikirjon henkilöillä on erityisiä vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitseminen, keskittymiskyky omiin mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju.

Autismi ilmenee jokaisella hyvin yksilöllisesti. Jotkut autismikirjon henkilöt tarvitsevat vahvaa tukea läpi elämänsä. Toiset elävät hyvin itsenäisesti ja voivat menestyä vaikkapa tutkijoina.

Lähde: www.autismiliitto.fi

Teksti: Iina Åman, kuvat: OOPEAA Oy