TEKSTI  Iina Åman     KUVAT  Timo Aalto   INFOGRAFIIKKA SeAMK

Sevas Kodit Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan asukkaiden tyytyväisyys on kivunnut tasaisesti ylöspäin, ja nousi nyt ensimmäisen kerran yli 8:n keskiarvon. Tuloksia verrattiin vuosina 2010, 2014 ja 2016 Sevas Oy:n asukkaille toteutettuun vastaavaan kyselyyn. Lähes kaikki asukkaat ovat myös valmiita suosittelemaan Sevas-kotia ystävilleen ja tuttavilleen.

Seinäjoen pääkirjaston Jaaksi-sali täyttyi ääriään myöten, kun asukkaat saapuivat Sevaksen asukasiltaan kuulemaan kyselyn tuloksia japitämään asukaskokousta.

Tutkimuksessa selvitettiin Sevas Kodit Oy:n vuokra-, nuorten, seniori-, erityis- ja opiskelijakotien asukkaiden tyytyväisyyttä asumiseen ja siihen liittyviin osa-alueisiin.  Asukkaiden vastauksista Sevas Kodit  saa arvokasta tietoa palvelujen ja toiminnan kehittämistä varten.

Asukastyytyväisyys on jonkin verran noussut aiempiin vuosiin verrattuna

Peräti 97 % asukkaista suosittelisi Sevas-asuntoa muillekin.

Tutkimuksen suoritti  Markkinatutkimuspalvelut, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sevas Kodit Oy huolehti kyselylomakkeen toimittamisesta jokaiseen asuntoon helmikuun 2019 aikana. Vastaajat voivat vastata kyselyyn joko palauttamalla lomake postitse tai vastaamalla internetissä. Kaikkiaan vastauksia saatiin 684 kpl, joista 503 kirjeitse ja 181 internetin kautta. Vastausprosentti oli 21 %. Kysely toteutettiin vain suomen kielellä.