Mitä pitäisi ajatella omasta elämästä keski-ikäisenä ja siitä eteenpäin? Säilyykö elämässä ilo ja tarkoituksen tuntu? Moni pohtii näitä kysymyksiä yksin. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hanke tarjoaa 60–75-vuotiaille, omasta ikääntymisestä kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua maksuttomaan pienryhmään Seinäjoella. Ryhmässä ja henkilökohtaisissa tehtävissä pohditaan omaan ikääntymiseen liittyviä elämänvalintoja: miten ikääntyä viisaasti ja luovasti? Ryhmässä etsitään inspiraatiota ja voimaa, joiden varassa on hyvä katsoa eteenpäin elämässä.

Kevättalven ajan kokoontuvalla kurssilla osallistujille tarjotaan ”elämänviisautta keskeneräisille ja kokeilevaa kuvataidetta taitamattomille”. Tarjolla on tietoiskuja, videoita, keskustelua, henkilökohtaisia tehtäviä sekä luovuutta vapauttavia vesivärikokeiluja.

Kurssin tuottajia ovat logoterapeutti, diplomilogoterapiaohjaaja Iina Åman ja taidemaalari Vaula Sippola. Kurssilla kehitetään samalla keinoja laajentaa Kortteleihin kulttuuria -hankkeen tarjontaa myös digitaalisina palveluina. Kurssin toteutusta tutkii ja kehittää SeAMKin kulttuurituotannon opiskelija Sanna Keisala opinnäytetyönään.

Ryhmä kokoontuu helmikuun alusta alkaen 7 kertaa maanantaisin klo 10–12. Kurssin ryhmän koko on rajattu ja ilmoittautumisia otetaan vastaan tammikuun ajan. Logoterapia tarkoittaa elämänarvoihin ja tarkoitukselliseen elämään suuntautuvaa ajattelua ja elämänviisautta, jonka tavoitteena on mielekäs, merkityksellinen ja hyvin eletty elämä.

Kurssille ilmoittaudutaan suoraan Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hankkeen kautta: hankevastaava Katja Kujala, katja.kujala@muistiyhdistys.fi p. 050 3499 467

Onko ikä vain numero?

Viime aikoina on noussut esiin ruotsalaiskirjailija Per Olov Enquistin hieno ajatus: ’Jonakin päivänä me kuolemme. Mutta kaikkina muina päivinä meidän pitää elää.’ Juuri siitä on kysymys tällä kurssillai.

Ikä ei ole vain numero: olemme juuri sen ikäisiä kuin olemme. Pelkkä ikä ei kuitenkaan määritä meitä tietynlaisiksi. Jokaisen elämä on ainutlaatuinen sarja tapahtumia, taitekohtia ja valintoja. Meidän on syytä miettiä, millaisten valintojen kanssa voimme toimia, inspiroitua ja kokea elävämme arvopitoista, tarkoituksentäyteistä elämää. Nämä pohdinnat alkavat usein voimistua vasta keski-iässä. Oma asennoituminen ratkaisee pitkälle, ovatko valintamme elämänmyönteisiä, ja onko niiden varassa hyvä jatkaa eteenpäin, jos saamme vanhentua – eli elää.

Meillä länsimaissa keski-iän käsite on liukunut tarkoittamaan yhä myöhäisempiä ikävuosia. Määritelmät liikkuvat suunnilleen ikävuosien 35–75 välillä. Keski-ikäiset ja eläkevuosiensa alkupuolta elävät ihmiset ovat eräänlaisia väliinputoajia. Me huolehdimme lapsista, nuorista ja vanhuksista, mutta tätä keskeistä ikäkautta elävät jätämme vaille suurempaa huomiota, selviytymään itsekseen.

Ihmisen elämänkaarta saatetaan ajatella kaavana, jossa noin 40–50 vuoden jälkeen seuraa vääjäämätön lasku kohti fyysisesti ja älyllisesti hiipuvaa loppuelämää. Me kuitenkin eroamme siinä, miten elinvoimaisiksi ja nuoriksi itsemme tunnemme. Myös jokaisen keho vanhenee muun muassa perintötekijöistä ja elintavoista johtuen omalla yksilöllisellä tavallaan. Joka tapauksessa ihmisen on syytä pitää huolta omista voimistaan ja voinnistaan elinvoimansa säilyttämiseksi.

Myöhäisempi ikä on mitä otollisinta syvän henkisen kypsymisen aikaa. Kurssilla käsitellään muun muassa ikääntymisen eväitä, elämänarvoja, surun ja menetysten kohtaamista, luovuutta, iloa ja huumoria sekä henkistä kestävyyttä ja hyvinvointia. Tässä on kurssi, jossa ei tarvitse olla valmis eikä osata mitään muuta kuin heittäytyä.

Lisätietoa antaa kurssin suunnittelija:

logoterapeutti Iina Åman, iina.aman@tenho.fi, p. 0400 656 188