Sevas Kodit Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Sevas Kodit Oy:n henkilötietojen käsittelyä kaikkien niiden tietojen osalta, joissa olemme rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä:

SEVAS KODIT OY
Matti Visannin kuja 10
60100 SEINÄJOKI
Sähköposti. vuokraus@sevas.fi
Puhelin: 06 420 3311

Tietosuojavastaava

Ville Viitala
06 420 3329
ville.viitala@sevas.fi

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Mitä tietoja sinusta käsittelemme, riippuu aina suhteestasi meihin. Yleensä olet joko vuokralainen tai vuokra-asunnon hakija, työntekijä tai työnhakija, verkkosivuilla vierailija. Tietenkin on mahdollista, että olet useammassa roolissa. Löydät aina henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät lisätiedot kyseisen roolisi alta, jonka osalta tietoja etsit.

  • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
  • Edellisten lisäksi vuokrahakemuksiin ja -sopimuksiin liittyvät tiedot mm. asunnonhakuhetken osoite ja puhelinnumero, opiskelutiedot (oppilaitos, koulutusohjelma ja opintojen kesto) tai nuorisoasukkaan tai muun asukkaan arvo/ammatti, hakuhetken tulo- ja varallisuustiedot, yhdessä asuvan puolison vastaavat tiedot, lasten nimet henkilötunnuksineen, vuokratun asunnon osoite, tyyppi, koko ja vuokran sekä muiden mahdollisten asumiskustannusten määrä.

Tiedot keräämme sinulta itseltäsi vuokra-asuntohakemuksella ja vuokrasuhteen aikana. Luottotiedot tarkastamme Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

Sopimusten lisäksi toimintaan liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsitellään henkilötietoja. Esimerkkejä näistä velvoitteista ovat kirjanpitolainsäädäntö, asukasvalintaan ja vuokrasuhteeseen liittyvä lainsäädäntö kuten laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta ja laki asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä ARA-sääntely.
Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen ajan ja kahden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä toisin vaadita.

  • Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot: nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, ansioluettelon tiedot, palkkatoivomus, haastatteluihin ja testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot sekä hakemuksen käsittelyyn ja tilanteeseen liittyvät tiedot.

Tiedot kerätään sinulta itseltäsi. Hakemuksessa esitettyihin suosittelijoihin, oppilaitoksiin tai aiempiin työnantajiin voimme olla yhteydessä antamiesi tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

Työsopimusten lisäksi toimintaan liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Näitä velvoitteita asettavat mm. työlainsäädäntö, laki työterveyshuollon järjestämisestä, vuosilomalaki ja yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö.

Tietojen keräämisen perusteena on mahdollisen työsuhteen solmiminen. Jos työsopimusta ei tehdä, säilytämme tietoja lähtökohtaisesti puolen vuoden ajan tai mahdollisesti luvallasi suostumuksesi mittaisen ajan tulevien työpaikkojen täyttämistä varten. Tiettyihin valintoihin liittyviä henkilötietoja voidaan säilyttää kaksi vuotta.

  • Verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana. Voit estää evästeiden käytön ja silti löydät sivuiltamme kaiken tiedon, joka käytössä olisi evästeidenkin kanssa. Kaikki sivustomme toiminnot eivät kuitenkaan välttämättä toimi suunnitellusti, jos estät evästeiden käytön.

Sivustollamme käytetään evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kävijätilastointia varten (Google Analytics, jne.)
  • Käyttäjien valitsemien asetusten tallentamiseksi (kuten kielivalinnat)

Emme luovuta mitään muita sivuston kautta meille lähettämiäsi tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Kävijätilastoinnin osalta kerätään tietoja käyttäjän päätelaitteesta, verkko-osoitteesta (IP-osoite) ja käytetyistä ohjelmistoista sekä niiden versioista. Näiden tietojen avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri käyttäjät ja millaista tietoa sivuilta haetaan sekä miten sivuston palveluita käytetään. Tarkoituksena on tilastoida anonyymisti sivun kävijämääriä esimerkiksi markkinointikampanjoiden vaikuttavuustutkimuksissa. Samalla opimme, mitä tietoa sivustoltamme useimmiten haetaan, ja voimme sen tiedon avulla kehittää sivuston rakennetta sellaiseksi, että käyttäjät löytävät helposti etsimänsä.

Käyttäjän valitsemien asetusten osalta evästeisiin tallennetaan tieto esimerkiksi siitä, millä kielellä käyttäjä haluaa sivustoa käyttää. Samaan evästeeseen voi käyttäjä halutessaan tallentaa sivustolla käytettäviä muitakin valintoja. Näin käyttäjän tullessa seuraavan kerran sivustolle, on esimerkiksi sivuston kieli heti oikea.

Säilytämme tietoja 14 kuukautta.

Lisätietoja verkkosivustomainonnasta saat esimerkiksi Your Online Choices -sivuston kautta.

Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli et halua käyttää evästeitä, et välttämättä voi täysin hyödyntää verkkosivujen ominaisuuksia, mutta se ei kuitenkaan estä mitään palveluidemme käyttöä kokonaan.

Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista:
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka niitä voi käyttää?

Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa sekä laskutustiedusteluissa, voit ottaa yhteyttä Sevas Kodit Oy:n asiakaspalveluun asioimalla toimipisteessämme, kirjeitse tai sähköisesti www.omasevas.fi. Laajemmissa tietopyynnöissä ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot selosteen alussa). Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee samalta henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin Sevas Kodit Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin. Saat niistä halutessasi myös kopion itsellesi. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Esimerkiksi sähköpostiviestien luovuttaminen edellyttää aina molempien viestinnän osapuolten suostumusta.

Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin emme välttämättä korvaa vanhaa tietoa, vaan lisäämme uuden tiedon tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista.
Henkilötiedon, jonka käsittelylle meillä ei ole lain mukaan käsittelyoikeutta ja käsittelyn tarve lakkaa, poistamme itse ilman pyyntöäsikin.

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa epäilet henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tilanteessa, jossa tietoja käsitellään suostumukseen (esimerkiksi uutiskirje tai työhakemus) tai oikeutettuun etuun perustuen (esimerkiksi suoramarkkinointi).

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on. Emme muutenkaan siirrä henkilötietojasi automaattisesti minnekään – emme edes pyynnöstä. Tapaukset ovat aina yksilöllisiä ja siirrossa joudutaan aina käyttämään manuaalista siirtotapaa kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi.

Sinulla on kuitenkin oikeus saada antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta sinua mitenkään eriarvoiseen asemaan muiden kanssa palveluidemme käytön osalta, etkä menetä mitään oikeuksiasi muihin verrattuna.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos epäilet henkilötietojasi käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Toivomme, että olet kuitenkin aina ensin yhteydessä meihin ja pyrimme selvittämään asiat ennen kuin niistä tulee ongelmia. Yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Henkilötietojen siirrot ja siirrot kolmansiin maihin

Tietojamme ei yhdistetä muihin rekistereihin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Sevas Kodit Oy:n turvallisuustoimien päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla. Asetuksen vaatimista muutoksista ja muista merkittävistä muutoksista tiedotetaan myös muita kanavia pitkin esimerkiksi sähköpostilla.

Mistä lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä, jos jokin kysymyksesi jäi vastaamatta tai kaipaat tarkennuksia.