Sevas strategia

Visio

Sevas Kodit Oy on kaupungin monipuolisin ja luotettavin asuntojen vuokraaja.

Missio

Seinäjoen kaupungin omistama Sevas Kodit Oy on turvallinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa omakustannusperiaatteella hinta-laatusuhteeltaan houkuttelevia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville kaupunkilaisille.

Toiminta-ajatus

- Sevas Kodit Oy omistaa, rakennuttaa, ylläpitää, hallinnoi ja vuokraa asukkaiden tarpeisiin sopivia kohtuuhintaisia asuntoja Seinäjoen kaupungissa.
- Sevas Kodit Oy toimii tehokkaasti ja taloudellisesti voittoa tavoittelemattomana, kaupungin omistamana yhtiönä.
- Yhtiö kehittää ja jalostaa asuntokantaansa siten, että se soveltuu kulloiseenkin vuokra-asuntojen kysyntään.
- Yhtiö huomioi eri asukasryhmien tarpeet, turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden noudattaen tarkoituksenmukaisen hinta-laatusuhteen periaatetta.
- Sevas Kodit Oy palvelee aktiivisesti omistajaa, asukkaita, kumppaneita ja asiakkaita.
- Yhtiö edistää kiinteistöjen omistamiseen sekä asuntojen vuokraamiseen ja rakennuttamiseen liittyviä asioita Seinäjoelle ja ympäröivällä talousalueella.

Arvot

Asukaslähtöisyys

Monipuoliset, toimivat viestintä- ja vaikutuskanavat tukevat asukaslähtöisyyttä ja asukasdemokratiaa. Henkilökunta palvelee asukkaita henkilökohtaisesti.

Avoimuus

Vahvistamme luottamusta asukkaiden, asunnon tarvitsijoiden, yhtiön, yleisön ja kaupungin viranomaisten välillä.

Turvallisuus

Turvaamme asukkaillemme asumisen jatkuvuuden, valitsemme huolellisesti asumisyhteisön jäsenet ja pidämme aloitteellisesti yllä asumismukavuutta asuinkohteissamme.

Oikeudenmukaisuus

Kohtelemme asukkaita ja asunnon tarvitsijoita oikeudenmukaisesti ja kannustamme kaikkia vastuulliseen asumiseen.

Taloudellisuus ja laadukkuus

Sevas -kodit ovat koko elinkaarensa ajan hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä.