Asumisen hyvittäminen

PITKÄAIKAISEN ASUMISEN HYVITTÄMINEN

Sevas Kodit Oy hyvittää asukkaitaan pitkäaikaisesta asumisesta samassa Sevas-kodissa.
Sevas Kodit Oy hyvittää niitä Sevas Kodit Oy:n pitkäaikaisia asukkaita, jotka sen lisäksi, että ovat asuneet pitkään samassa Sevas Kodit Oy:n asunnossa, ovat myös hoitaneet moitteitta velvoitteensa vuokranantajaa kohtaan sekä olleet esimerkkinä muille asukkaille vuokrataloyhteisössämme.

Kun olet asunut yhtäjaksoisesti samassa Sevas Kodit Oy:n asunnossa yli 15 vuotta, olet oikeutettu hyvitykseen.
Vuonna 2022 hyvitykseen ovat oikeutettuja ne asukkaat, joiden vuokrasopimus on tehty vuonna 2007 tai sitä ennen samaan asuntoon, jossa he nyt asuvat.

Hyvityksen perusteet

  • Asumisen on pitänyt olla pääosin moitteetonta.
  • Häiriökirjeen lähettämiseen johtaneita käytösrikkomuksia ei saa olla viimeisen vuoden ajalta. Koko asumisajalta niitä saa olla korkeintaan kaksi kappaletta.
  • Kirjallisen perintäkirjeen lähettämiseen johtaneita vuokranmaksun viivästymisiä ei saa olla viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta yhtään kappaletta.
  • Vuokranmaksujen täytyy olla ajan tasalla hyvityshetkellä.
  • Asunnon kunto voidaan tarkastaa ennen hyvitystä. Tällöin asunnon on oltava sellaisessa kunnossa, että esimerkiksi vakuusraha voidaan palauttaa.
  • Normaali asumiseen kuuluva kuluminen sallitaan.

Hyvitystavat

Asukas voi valita hyvityksen seuraavista vaihtoehdoista:

  • yhden kuukauden (1 kk) vuokrahyvitys
  • vuokravakuuden palauttaminen
  • huoneiston suursiivous

1. Vuokrahyvitys

Hyvityksen vaikutuksesta asumistuen määrään on asukkaan itse sovittava asumistuen maksajan kanssa.

2. Vuokravakuuden palauttaminen

Mikäli vuokravakuus on suoritettu rahana, takuuraha palautetaan rahavakuuden suorittajalle.

Mikäli asukkaalla on henkilötakaus, takausvastuu palautetaan henkilötakaajalle.

Jos vuokravakuutena on sosiaalitoimen tms. tahon sitoumus, vakuus palautetaan sitoumuksen antajalle.

3. Suursiivous

Siivousajankohdasta ja -tavasta on sovittava asuntokohteen teknisen isännöitsijän kanssa.

 

Hyvitykseen oikeutetut

Lähetämme vuosittain marraskuussa kirjeen, niille asukkaille, jotka ovat oikeutettuja hyvitykseen.

Käsittelemme hyvitykset joulukuun loppuun mennessä.