Asuminen on muutoksessa, joka vaikuttaa myös Sevaksen toimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Ilkka-Pohjalaisessa uutisoitiin 2.3.2021 ympäristöministeriön ja Nuorisoasuntoliiton suomalaisnuorten asumistyytyväisyyttä koskevasta tutkimuksesta. Sen mukaan nuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumiseensa. Se on tietysti erinomainen asia. Tutkimuksessa paljastui muutama erityistä huomioita vaativa seikka. Kilpailu asunnoista ja korkea vuokrataso saavat nuoret tinkivät elintasostaan. Uskon, että tämä aiheuttaa painetta kasvattaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Toinen huomio kiinnittyy itse asumistarpeiden muuttumiseen. Yksin asuminen on lisääntynyt. Kimppa-asumisen muodot eivät enää houkuttele nykynuoria. Moni nuori toivoo pääsevänsä vanhempien luota omilleen mahdollisimman aikaisin ja asumaan nimenomaan yksin. Kimppa-asuminen edes kavereiden kanssa ei enää houkuttele, saati sitten asuminen tuntemattomien kanssa. Sevaksella tämä ilmiö on selvästi havaittavissa. Eniten kysytään yksiöitä ja kaikkein vähiten soluasuntoja. Tässä on suuri muutos verrattuna vaikka omiin opiskeluaikoihini, jolloin soluasuminen oli olennainen osa opiskelijaelämää.

Nuorten aikuisten omistusasuminen on laskusuunnassa. Yle uutisoi asiasta 10.10.2019 – noin puoli vuotta ennen korona-ajan alkamista. Erityisesti alle 40-vuotiaiden vuokra-asumisen suosio kasvaa. Tilastokeskuksen mukaan 30-34 -vuotiaiden asuntokunnista enää 48% asui vuonna 2018 omistusasunnossa, kun kymmenen vuotta aikaisemmin luku oli 58%. Suhteellisesti eniten suosiotaan ovat kasvattaneet vapaarahoitteiset vuokra-asunnot. Kaikista asuntokunnista 22 % asui vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa, kun vuosikymmen aiemmin osuus oli 15%. Muutokset ovat kaikessa nopeudessaan merkittäviä.

Uskon, että asumisen muutokset vahvistuvat entisestään. Korona-aika jättänee pitkäksi aikaa tunteen tulevaisuuden ennalta-arvaamattomuudesta. Se on omiaan lykkäämään omistusasumisen hankintaa. Toisaalta omistaminen arvona ei ole enää yhtä merkityksellinen kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Kiertotalous kasvattaa suosiotaan, minkä ilmentymiä ovat muun muassa yhteiskäyttöautot ja airbnb. Vuokra-asuminen mahdollistaa nopean liikkuvuuden esimerkiksi mielenkiintoisten työhaasteiden perässä. Nykyajassa se onkin tyypillistä työsuhteiden pirstaloituessa.

Sevas Kotien on kyettävä vastaamaan ajan muutoksiin. Mietimme asuntotarjontamme rakennetta entistä tarkemmin. Sevaksen on otettava voimakkaasti osaa vuokra-asumisen suosion kasvuun. Se onnistuu parhaiten tarjoamalla jatkuvasti kysyntää vastaavia, laadukkaita ja ennen kaikkea kohtuuhintaisia asuntoja.

Sami Siikala
toimitusjohtaja