Mikä lisäisi alle kolmekymppisten tyytyväisyyttä?

Sevas Kotien asukkailta kysyttiin syksyllä 2022 heidän tyytyväisyydestään asumiseensa. Asukkaille lähetettiin tekstiviesti, jonka mukana oli linkki sähköiseen lomakekyselyyn. Tuloksissa on näkyvissä selkeä jako: mitä nuorempi vastaaja, sitä tyytymättömämpi. Pisimpään asuneet vastaajat ovat kaikkein tyytyväisimpiä.

Teksti: Iina Åman

 

Asukkaiden palaute vaikuttaa asumisen laatuun

Sevas Kodit Oy:n toimitusjohtaja Sami Siikala pitää keskeisimpänä kyselyn tarkoituksena sitä, että yhtiössä tiedetään niin tyytyväisyyden kuin tyytymättömyyden aiheet.

-Kyselyn avulla pääsemme entistä paremmin pureutumaan siihen, mihin konkreettisiin toimiin voimme ryhtyä asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Laadun kehittämisen näkökulmasta on tärkeää tietää sekin, missä olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme toivottuun suuntaan.

-Nyt vastauksissa on alkanut näkyä esimerkiksi se, että meidän on tärkeää kehittää edelleen kiinteistönhoitoa yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa.

Palautteet ovat tehneet näkyviksi myös sen, mistä asioista asukkailla ei ole välttämättä riittävästi tietoa. Tiedon tarjonnan lisääminen näkyy kyselyn tuloksissa. Esimerkiksi vuokran tasosta vallitsi aiemmin selvästi kielteisempiä mielikuvia. Kun asukkaille on kerrottu entistä tarkemmin, miten asumisen kustannukset muodostuvat, mieletkin ovat kääntyneet tyytyväisemmiksi.

Edellisvuoden kyselystä kävi ilmi, että 31% vastaajista ei tiennyt asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista. Tämän perusteella päätettiin vahvistaa tiedottamista esimerkiksi asuinkohteiden asukastoimikunnista sekä asukasneuvoston roolista ja asukkaiden edustuksesta yhtiön hallituksessa. Viimeisimmässä kyselyssä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet olivat jääneet vieraiksi enää 25%:lle vastanneista. Luku on jo kohtuullisempi, varsinkin kun ottaa huomioon, että vuoden mittaan Sevas on saanut myös uusia asukkaita.

-Vuotuisen kyselyn lisäksi asukkaat voivat vaikuttaa toimintamme laatuun jatkuvasti, sillä pyydämme heiltä palautetta aina sen jälkeen, kun he ovat käyttäneet meidän palvelujamme, Sami Siikala sanoo.

 

Lue koko juttu alla olevasta linkistä: https://sevas.fi/wp-content/uploads/2023/05/Sevasmaailma_2023_1_210x280_web.pdf