Asukkaiden äänen kuuluminen on turvattu yhteishallintolailla, joka antaa vuokratalojen asukkaille vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

Asukastoiminta ja asukaskokoukset

Asukkaat käyttävät päätösvaltaa asukkaiden kokouksessa. Äänioikeutettuja ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta. Jos sitä ei ole, koolle kutsuja voi olla asukkaiden halutessa vuokranantaja.

Asukkaiden kokouksella on oikeus valita asukastoimikunta.

Asukkaiden kokous voi halutessaan päättää, että tehtävät jaetaan asukkaiden kokouksen, asukastoimikunnan tai luottamushenkilöiden kesken. Järjestelmä on tehty joustavaksi, jotta yhteishallintolaki toimisi asukkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.

Asukkaiden ja asukastoimikuntien kokouksessa talojen asukkailla on asukasdemokraattinen oikeus antaa lausuntoja Sevas Kodit Oy:n talousarvioesityksestä, vuokranmääritysesityksestä, talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä, pitkän ajan korjaussuunnitelmista ja huoltosopimuksen sisällöstä. Asukkailla on lisäksi oikeus valvoa hoito- ja huoltoperiaatteiden toteutumista, yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteiden toteutumista sekä askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen asianmukaista käyttöä.

Sevas toimittaa talousarvion niihin asuintaloihin, jotka ovat ilmoittaneet kohteensa asukastoimikunnan puheenjohtajan, yhteys- tai luottamushenkilön tiedot.

Asukasneuvosto

Asukastoimikuntien puheenjohtajat valitsevat jäsenet asukasneuvostoon.

Asukasneuvosto tekee yhteistyötä asukastoimikuntien ja asukkaiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on asumisen mielekkyys sekä asumisrauha. Neuvosto määrittää puitteita hyvälle asuinyhteisölle. Virkistys- ja viriketoiminta ovat osa asumisviihtyvyyttä sekä avointa kanssakäymistä.

Asukastyytyväisyyskyselyt

Vaikutat suoraan yhtiön kehittämiseen ja päätöksentekoon vastaamalla vuosittaisiin asukastyytyväisyystutkimuksiin ja muihin palautekyselyihin.

Järjestyssäännöt ja asumisrauha

Noudata järjestyssääntöjä ja kiinnitä huomiota siihen, että muutkin noudattavat järjestyssääntöjä. Näin vaikutat asuinkohteesi viihtyvyyteen. Asumisrauhan säilyttäminen on yhteinen asia. Jokaisen tulee saada tuntea turvallisuutta kodissaan.

Yhteydenpito

Kun haluat kysyä asumisesta tai antaa Sevakselle palautetta, se onnistuu useiden eri kanavien kautta.